W dniu 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten ma stanowić narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT. Dowiedz się, na czym polega split payment i kto powinien go stosować.

Split payment - podstawowe informacje

Istota split payment polega na tym, że przy płatności za otrzymany towar lub wykonaną usługę elektronicznymi środkami, podatnik będzie miał możliwość rozdzielenia kwoty z faktury na wartość netto i kwotę podatku VAT. Wówczas zapłaty będzie mógł dokonać na dwa różne konta - kwotę netto na bieżący rachunek sprzedawcy, natomiast kwotę podatku VAT na tzw. rachunek VAT. Przy czym do rachunku VAT podatnik będzie miał ograniczony dostęp i nie będzie mógł się nim posługiwać jak zwykłym bieżącym rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym.

Rachunek VAT - mechanizm działania

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania rachunku VAT. Dlatego też został on automatycznie utworzony dla każdego podatnika przez bank lub SKOK, w którym posiada konto bankowe. Środki znajdujące się na rachunku VAT stanowią własność podatnika, jednak ma on do nich ograniczony dostęp. Środkami tymi podatnik będzie mógł:
  • regulować zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT,
  • dokonać zapłaty kontrahentowi ale jedynie kwotę podatku VAT z faktury zakupu,
  • uzyskać zwrot podatku VAT na zwykły rachunek bankowy po uprzednim złożeniu wniosku do naczelnika US.

Split payment - zasady działania

Podczas dokonywania zapłaty za pośrednictwem przelewu, nabywca nie będzie rozdzielał zapłaty na dwa rachunki bankowe. Zapłata będzie dokonywana za pośrednictwem jednego przelewu, przy użyciu dedykowanego komunikatu, w którym należy wskazać numer faktury, NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę podatku VAT z faktury. Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT odpowiedzialny jest bank lub SKOK, w którym podatnik posiada rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Przy czym z tytułu utworzenia rachunku VAT podatnik nie będzie musiał podpisywać oddzielnej umowy. Mechanizm split payment będzie miał zastosowanie także do zapłaty dokonanej przed dostawą towarów/wykonaniem usługi, pod warunkiem, że nabywca będzie posiadał z tego tytułu fakturę. Split payment dotyczy wyłącznie transakcji, w których u nabywcy powstaje podatek VAT naliczony, który podlega odliczeniu. Więcej na temat split payment w artykule: Split payment, czyli podzielona płatność - na czym polega?