Każdego miesiąca płatnicy składek ZUS muszą je odprowadzać na konta wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Do niedawna było to możliwe tylko za pomocą standardowych przelewów lub przekazów pocztowych.

Przelew czy przekaz

Standardowy przelew dokonywany jest na indywidualny numeru rachunku składkowego, czyli NRS. To na podstawie tego rachunku rozliczane są składki wpływające na konto. Wykonanie standardowego przelewu, często wiąże się jednak z czasem jaki musi upłynąć na jego doręczenie, czyli zaksięgowanie. Przekaz pocztowy to też długi proces przepływu gotówki, który wiąże się dodatkowo z fizycznym pójściem na pocztę.

Nowe rozwiązanie? Szybkie płatności

Wraz z rozwojem technologii oraz cyfryzacji, również takie instytucje jak ZUS czy Urząd Skarbowy ułatwiają płatnikom proces rozliczania się. Najprostszym sposobem opłacania składek ZUS jest wykonywanie skorzystanie z metody szybkich płatności. Taką metodę oferuje jakiś dobry program księgowy za darmo, z którego możemy równocześnie korzystać do przeprowadzania innych operacji związanych z prowadzeniem działalności.