Ryczałt to jedna z czterech form opodatkowania działalności gospodarczej, na którą mogą zdecydować się przedsiębiorcy przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Zasady rozliczania za pomocą ryczałtu określają, że podatek płacony zostaje od przychodu, a nie od poniesionych kosztów. Czy jest więc on odpowiedni dla przedsiębiorców prowadzących sklep internetowy?

Niskie stawki i prostota

Ryczałt nakłada 5 różnych stawek procentowych opodatkowania odpowiednio dla każdego rodzaju prowadzonej działalności. Branża sprzedaży internetowej może liczyć na wyjątkowo niskie stawki, które wynoszą tylko 3% i są konkurencyjne dla np. stawek przy podatku liniowym wynoszących 19%. Innym argumentem przemawiającym za ryczałtem jest prostota w jego rozliczeniu. Ryczałt należy do uproszczonych form opodatkowania, w których wymagane jest prowadzenie jedynie ewidencji przychodów.

Inne aspekty ryczałtu

Najważniejszym aspektem rozliczania się ryczałtem jest fakt, że opodatkowane zostaną przychody osiągane przez przedsiębiorcę, bez możliwości pomniejszania ich o koszty. Z tego względu ta forma opodatkowania będzie najbardziej opłacalna dla przedsiębiorstw, w których koszta są stosunkowo niskie.