Nie należy do wyjątków sytuacja, w której przedsiębiorca zleca pracę podwykonawcom. Efekty takiej współpracy bywają bardzo różne, pewne jest jednak to, że na koniec taki przypadek trzeba zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jak dobrze ująć usługi podwykonawców w KPiR? O tym – w artykule.

Trudności z ujęciem kosztów w KPiR

Przedsiębiorcy rozliczający się samodzielnie nierzadko borykają się z wątpliwościami dotyczącymi tego, gdzie zaliczyć daną usługę. W przypadku którego dotyczy niniejszy artykuł, najwięcej problemów sprawia zwykle określenie, czy jest to pozostały wydatek, a może towar lub materiał. Bierze się to stąd, że czasem zlecenie usług podwykonawcy wiąże się z wykonywaniem usługi przy użyciu materiałów podwykonawcy. Wygląda więc na to, że takie usługi można ująć w kolumnie nr 10 lub 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Niestety Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie reguluje szczegółowo tego, w jaki sposób takie usługi powinny być ujęte. Należy więc zastanowić się, z czym wiążą się dostępne opcje (inne wydatki, materiały oraz towary), a następnie przeanalizować, gdzie najlepiej pasują usługi podwykonawców, które chcemy ująć w KPiR. Warto pamiętać, że prawidłowe ich zaklasyfikowanie może mieć bardzo duży wpływ na wysokość podatku dochodowego.

Kolumna 10 a kolumna 13 KPiR

W objaśnieniach do PKPiR można znaleźć informację, że kolumna 10 służy do wpisywania zakupu materiałów i towarów handlowych zgodnie z cenami zakupu. Zgodnie jednak z § 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia znaleźć się tam powinny również materiały podstawowe i pomocnicze, które można interpretować również jako usługę, w której wyniku powstaje gotowy wyrób. Takie usługi obce mogą dotyczyć obróbki materiałów, prac budowlanych, czy pojedynczych usług podwykonawców wykonywanych w ramach większego zlecenia. Kolumna 13 to z kolei pozostałe koszty nieujęte w kolumnach 10-12, które uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z objaśnieniami do PKPiR można tam wpisać m.in. opłaty za prąd, wodę, gaz, zakup paliw, wydatki związane z remontami, czy wartość zakupionego wyposażenia. Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość, a mianowicie – kolumna 11, w której wpisywane powinny być koszty uboczne związane z zakupem m.in. transportu, wyładunku, czy załadunku.

Usługi podwykonawców w KPiR – gdzie należy je wpisać?

Biorąc pod uwagę to, że nie ma na tym polu jednoznacznych regulacji prawnych, na powyższe pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. To, gdzie powinny się znaleźć koszty związane z usługami podwykonawców, zależy od indywidualnego przypadku i interpretacji. Okazuje się również, że znaczenie ma w tym wypadku branża. Mimo że zlecanie zadań kontrahentom nie należy wcale do rzadkości, przedsiębiorcy, którzy mają do zaewidencjowania takie koszty, powinni każdorazowo przeanalizować sytuację, przy czym wziąć pod uwagę to, czy dana usługa np. skutkuje powstaniem gotowego wyrobu, czy też stanowi koszt jego wytworzenia.