PIT-28 jest deklaracją roczną sporządzaną przez ryczałtowców. Składana jest ona do terminie końca lutego roku następnego. W związku z czym przypominamy o terminie złożenia PIT-28 za 2019 rok:

2 marca 2020 roku

Dostępne formy przesyłki deklaracji PIT-28

Zeznanie PIT-28 podatnik będzie mógł złożyć przez:

  • usługę Twój e-PIT lub,
  • program księgowy obsługujący druki roczne np. mb24.pl
  • e-Deklaracje lub
  • papierowo w urzędzie skarbowym.

Przy czym tylko przy 3 pierwszych sposobach możliwe w przypadku gdy wyjdzie zwrot podatku będzie on zwracany w krótszym terminie - 45 dni (a nie 3 miesiące jak w przypadku złożenia zeznania papierowo).

W przypadku usługi Twój e-pit ustawodawca zastrzegł, że jeśli podatnik chce przez nią złożyć PIT-28 to musi on samodzielnie ją wypełnić i zaakceptować. Bowiem nie zostanie ono automatycznie zaakceptowane, tak jak w przypadku PIT-37.

Ważne!
Zgodnie z komunikatem MF zeznania PIT-28 są dostępne dla osób, które w ubiegłym roku uzyskały przychody m.in. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

W programach księgowych PIT'y roczne zostały udostępnione szybciej niż na e-Deklaracje, dzięki czemu możliwe było wcześniejsze rozliczenie PIT. Ponadto zapewniają one z reguły wsparcie w wypełnieniu deklaracji. Dzięki czemu podatnik gdy będzie miał wątpliwości będzie mógł skonsultować to z ekspertem danego portalu.

Natomiast na e-deklaracji druki dostępne są na stronie: Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o złożenie papierowo druku w urzędzie to formularz można wziąć bezpośrednio z urzędu skarbowego bądź pobrać i wydrukować ze stron zawierających aktualne druki.

Ważne!
Spóźnialscy, którzy złożą PIT-28 po terminie aby uniknąć negatywnych z tego tytułu będą zobowiązani do złożenia czynnego żalu.

Na koniec dla przypomnienia podatnik na PIT-28 rozlicza się indywidualnie. Przy czym składając go nie może on skorzystać z preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.