Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności może wykorzystywać samochód prywatny w firmie nawet jeżeli nie stanowi majątku działalności. Jak rozliczyć wydatki eksploatacyjne związane z wykorzystaniem samochodu prywatnego w firmie? Co się zmieniło od 2019 roku? Sprawdź!

Samochód prywatny w firmie - co się zmieniło od 2019 roku

Przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód prywatny w firmie, do roku końca 2018 mógł rozliczyć wydatki związane z eksploatacją pojazdu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Jednak nowelizacja ustawy o PIT od 1 stycznia 2019 roku ogranicza wysokość wydatków, związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego w firmie. Przedsiębiorca zwolniony zostaje także z obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdu.
Art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego nie będącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
Wydatki, związane z eksploatacją samochodu prywatnego w firmie takie jak np:
  • przeglądy
  • ubezpieczenie samochodu
  • zakup części samochodowych
  • paliwo
podatnik może ująć w kosztach uzyskania przychodu w wysokości 20% wydatków z otrzymanej faktury. Przykład 1. Pan Jan w prowadzonej działalności wykorzystuje swój prywatny samochód. Do tej pory rozliczał go w ramach limitu kilometrówki. W styczniu 2019 roku dokonał zakupu paliwa do samochodu o wartości 246 zł. W jaki sposób powinien rozliczyć fakturę w świetle nowych przepisów? 20% * (200 zł + 23 zł nieodliczonego VAT) = 44,60 zł Pan Jan do kosztów podatkowych zaliczyć może jedynie 44,60 zł z faktury.

Samochód prywatny w firmie - rozliczenie w systemie wFirma.pl

Aby rozliczyć wydatki w systemie wFirma.pl, które związane są z pojazdem prywatnym należy w pierwszej kolejności dodać pojazd do systemu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:
  • nazwa,
  • numer rejestracyjny,
  • typ samochodu - w tym miejscu ważna jest znajomość definicji samochodu ciężarowego dla celów VAT, która dostępna jest w artykule: Samochód w firmie a VAT,
  • sposób używania (oznaczany w przypadku pojazdu osobowego oraz ciężarowego poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2):
  • forma własności - gdzie należy wybrać PRYWATNY
Aby zaksięgować fakturę związaną z wydatkiem eksploatacyjnym samochodu prywatnego należy przejść do zakładki WYDATKI >> KSIĘGOWANIE >> FAKTURA VAT następnie rodzaj wydatku należy wybrać odpowiedni schemat : -  Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu, -  Zakup paliwa do pojazdu, -  Oraz w polu POJAZD wybrać samochód z którym związany jest księgowany wydatek.