Prowadzę działalność gospodarczą, w której wykorzystuję samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Samochód jest wykorzystywany zarówno prywatnie jak i w działalności. W jaki sposób mam rozliczyć wydatki związane z eksploatacją pojazdu po wprowadzonych zmianach?

Anna, Warszawa

1 stycznia 2019 roku została znowelizowana ustawa o PIT, w której wprowadzone zostały zmiany w rozliczaniu samochodów użytkowanych w działalności na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innych umów. Od 2019 roku został podwyższony limit dotyczący wydatków związanych z pojazdem do kwoty o wartości:
  • 150 000 zł dla samochodów osobowych w tym hybrydowych
  • 225 000 zł dla samochodów elektrycznych
Zmiany te dotyczą zarówno użytkowania samochodów w działalności na podstawie umowy leasingowej, jak również wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w sytuacji gdy pojazd wykorzystywany jest prywatnie i działalności. Przedsiębiorca, który użytkuje samochód osobowy w leasingu operacyjnym w trybie mieszanym, w kosztach firmy może rozliczyć jedynie 75% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu np.
  • zakup paliwa
  • przegląd samochodu
  • naprawy
Limit ten nie obejmuje jednak rat leasingowych. Pełną wartość raty leasingowej można odliczyć jeżeli wartość samochodu osobowego nie przekracza limitu 150 000 zł (225.000 zł). Jeżeli jednak część raty leasingowej zawiera opłaty eksploatacyjne to tą część można rozliczyć w 75%. Gdy przedsiębiorca będzie wykorzystywał pojazd tylko w działalności gospodarczej, to wydatki związane z eksploatacją pojazdu będzie mógł odliczyć 100% kosztów, przy czym stanowiło będzie o tym m.in.
  1. prowadzenie kilometrówki dla celów VAT,
  2. zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26
  3. wprowadzenie do przedsiębiorstwa regulaminu zasad użytkowania pojazdu
Przykład 1. Pan Jan, jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystuje w przedsiębiorstwie samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Pojazd wykorzystywany jest zarówno w działalności jak i prywatnie. W kwietniu 2019 roku Pan Jan udał się w podróż służbową, dlatego w tym celu dokonał zakupu paliwa do pojazdu o wartości 100 zł netto. Jaka część faktury zostanie ujęta w kosztach? 100 zł + (23 zł *50% podatku VAT) = 111,50 zł 75% * 111,50 zł = 83,63 zł. W związku z nowelizacją przepisów Pan Jan w kosztach uzyskania przychodu może odliczyć z faktury 83,63 zł.