Za odtwarzanie utworów muzycznych w radiu Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) może pobierać wynagrodzenie, jeśli w danym miejscu przebywają klienci danego przedsiębiorcy. Czy w tej sytuacji za muzykę słuchaną w biurze rachunkowym należy uiszczać opłaty?

ZAiKS pobiera opłaty na rzecz twórców za wykorzystanie utworów prawnie chronionych do 5 lat od ich publikacji. Ma także prawo pobierać wynagrodzenie na rzecz twórców tych niezrzeszonych. Opłaty takie organizacje zbiorowo chroniące twórców mają prawa pobierać tylko wówczas gdy puszczana muzyka przekłada się na zyski danej firmy. Stąd lokale gastronomiczne czy sklepy, w których klienci słuchając muzyki relaksują się dokonując tym samym większych zakupów powinni podpisać umowę z ZAIKSem. Jeżeli jednak odtwarzana muzyka nie ma wpływu na osiągany przez przedsiębiorce zysk wówczas taka umowa nie jest konieczna. Przedsiębiorca udostępniający radioodbiornik pracownikom powinien jednak pamiętać o obowiązku uiszczenia opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Zobacz też:

Umowa przez sms – czy to możliwe?

Pomniejszenie wymiaru urlopu a nieobecność w pracy

zfa

W sytuacjach gdy sprzęt muzyczny jest zepsuty, jakość odtwarzanej muzyki jest bardzo niska, muzyka jest słuchana wyłącznie w oczekiwaniu na klienta, czy też słuchana jest przez słuchawki, bądź jest emitowana w pomieszczeniach do których klient nie ma dostępu wówczas bez wątpienia takowa opłata nie jest wymagana.

Katalog Stron