Każde biuro rachunkowe posiada do przetworzenia liczne zbiory danych. Wyróżnić wśród nich można zbiory danych dotyczących:

  • klientów biura rachunkowego - dane kontrahentów (rachunki, faktury, umowy), pracowników czy zleceniobiorców (dane osobowe, dokumentacja ubezpieczeniowa ZUS), w postaci dokumentów księgowych ( dzienniki, księgi, sprawozdania GUS i finansowe, deklaracje podatkowe, rejestry VAT)
  • samego biura rachunkowego - jego klientów (upoważnienia, faktury, umowy), dane osobowe pracowników i zleceniobiorców (imiona i nazwiska, numery PESEL, dane dowodów osobistych oraz wiele innych), rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej numery przesyłek, daty przyjść/wysyłek, adresy, podpisy), rejestr wejść i wyjść (imię i nazwisko, własnoręczny podpis), zbiór marketingowy (adresy mailowe, branże, wysokości obrotów, wiek itp). Powyższe zbiory danych można odnieść do programów w których są przetwarzane. Stąd rodzi się kolejny podpunkt Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
Zobacz też:
kalkulator netto
nGlobal.pl Katalog Stron Katalog stron