Miesięczny abonament programu do księgowości online jest bardzo konkurencyjny. Jednak wielu przedsiębiorców twierdzi, że za porównywalnie atrakcyjną cenę można znaleźć biuro rachunkowe. Ta decyzja może jednak w przyszłości kosztować sporo nerwów i pieniędzy. Biuro rachunkowe rzetelnie podchodzące do oferowanych przez siebie usług nie będzie jednak należało do tanich. Konieczność zainwestowania w oprogramowanie, czy zatrudnienie odpowiedniej ilości specjalistów wiąże się bowiem z nakładami, a to bez wątpienia przełoży się na cenę za oferowane usługi. W związku z tym może się okazać, że małe biuro nie podoła z utrzymaniem odpowiednich standardów jakości świadczonych usług. Wyjątkowo tanie biura rachunkowe mogą wiązać się z bardzo dużym ryzykiem niekompetencji pracujących tam osób i niedokładnością prowadzonych rozliczeń.

W sytuacji gdy przedsiębiorcy pozostaje stosunkowo mały budżet na prowadzenie księgowości firmy wówczas lepszym rozwiązaniem może stać się samodzielne zajęcie się księgowością własnej firmy. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca zyskuje zarówno kontrolę nad finansami czy wysokością podatków, ale również może być pewny, że wykonał wszystko rzetelnie i dokładnie. Wszelkie bowiem ewentualne wątpliwości, w każdej chwili może skonsultować ze specjalistami opiekującymi się systemem księgowości online. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest stały dostęp do aktualnych informacji, które są niezbędne do efektywnego zarządzania firmą.

Dostęp do najświeższych danych w przypadku tanich biur rachunkowych może być dosyć utrudniony. Zważywszy na krótkie godziny pracy biura, częsty bałagan w dokumentacji czy nawał obowiązków uzyskanie na bieżąco niezbędnych informacji  może być wręcz nierealnym. Często pojawiają się także sygnały od przedsiębiorców o podawaniu przez biura wysokości podatków za dany okres niemal na ostatnią chwilę. Także i ten problem znika w przypadku księgowości on-line. Zaledwie kilka kliknięć myszką rozwiązuje tę kwestię, a dodatkowo umożliwia przegląd tych danych kiedy tylko i gdziekolwiek pojawi się taka potrzeba.

Zgodnie z raportem Fundacji STARTER ponad 60% przedsiębiorców zdecydowało się na samodzielne prowadzenie księgowości albowiem nie jest to tak bardzo skomplikowane jak można było przypuszczać. Oczywiście istotną rolę odgrywa tutaj  program wykorzystywany w tym celu.

Samodzielna księgowość wymusza  także dokładne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. Wiedza ta może być niezmiernie przydatna podczas prowadzenie swojej firmy np. w sytuacji zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów.

Wśród osób korzystających z księgowości on-line znajdują się zarówno tacy, którzy zdecydowali się na prowadzenie księgowości swojej firmy samodzielnie już od samego początku jej istnienia, ale także i tacy, którzy którzy zrezygnowali z usług biur rachunkowych. Pośród kilku najczęstszych powodów takich decyzji wymieniane są błędy popełniane przez dotychczasowe biura, konieczność dostarczania dokumentów wyłącznie w określonym terminie, problemy w komunikacji z pracownikami biur, czy też równoległego prowadzenie ewidencji w firmie spowodowane brakiem zaufania do współpracującego biura. Wymienione powody przemawiają tym samym za wyborem programu do księgowości on-line, szczególnie przez osoby, które w jakikolwiek sposób zraziły się do usług świadczonych przez biura rachunkowe.

Polecamy:

Płaca netto

Katalog SEO