Rok 2015 przyniósł ze sobą zmiany w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej w biurze rachunkowym - teraz także dla usług doradztwa podatkowego. Przepisy wprawdzie nie wskazują jednoznacznie definicji usług doradztwa podatkowego jednak został określony zakres czynności, które za nie są uznawane.

Od kiedy kasa fiskalna w biurze rachunkowym

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od teraz tego roku obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej obejmie wszystkie czynności doradztwa podatkowego świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych bez względu na to kto dane czynności wykonuje. Tym samym nawet jednorazowe uzupełnienie zeznania rocznego, czy też udzielenie porady na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności przez biuro rachunkowe wymusza konieczność ewidencji tego na  kasie.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów podatnicy, którzy w roku bieżącym  tracą prawo do zwolnienia ze względu na świadczenie usług z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności zobowiązani zostają do rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej nie później niż do 1 marca 2015r.

Zobacz też:

Wynagrodzenie kalkulator

opłata środowiskowa

Zord.org.pl