Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności zatrudniają pracowników, ponoszą wydatki z nimi związane. Czy badania lekarskie pracownika, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych? Sprawdź! Koszty uzyskania przychodów - definicja Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów, które ustawodawca wymienił w art. 23 ust. 1 ustawy. Jednocześnie to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania związku pomiędzy poniesionym kosztem a prowadzoną działalnością. Badania lekarskie pracownika - czy istnieje obowiązek ich przeprowadzenia? Jak stanowią przepisy Kodeksu Pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada badań lekarskich, czyli aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Jeśli więc pracownik nie posiada aktualnych badań lekarskich, wówczas nie może zostać dopuszczony przez pracodawcę do pracy. Należy również pamiętać, że to na przedsiębiorcę nałożony został obowiązek dbania oraz ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Badania lekarskie pracownika - czy stanowią koszt pracodawcy? Pracodawca odpowiedzialny jest za to, by pracownicy posiadali ważne badania lekarskie, dlatego też ponosi ich koszty. Przy czym nie ma tutaj znaczenia, czy są to badania wstępne, okresowe czy też kontrolne. Jeśli więc, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, to pracodawca został zobowiązany do pokrycia kosztów badań lekarskich wydatek ten może zaliczyć do kosztów podatkowych. Wówczas fakturę za badania lekarskie pracownika ujmuje w kolumnie 13 KPiR. Więcej na temat badań lekarskich pracowników przeczytasz w artykule: Badania lekarskie pracowników - wszystko co należy wiedzieć