To już przesądzone, zmiany w leasingu operacyjnym od 2019 roku z pewnością zostaną wprowadzone. Czego dotyczą zmiany i w jaki sposób należy rozliczać leasing od 2019 roku. Wyjaśniamy poniżej.

Jakie zmiany w leasingu od 2019?

Otóż zmiany prawne, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku zakładają, iż  podatnicy, którzy wezmą w leasing samochód osobowy droższy niż 150 tys. zł do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć tylko tą część czynszu inicjalnego i rat leasingowych, które proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekraczają 150 tys. zł (dla pojazdów spalinowych) oraz 225 tys. zł (dla pojazdów elektrycznych). Należy jednak mieć na względzie, że zmiany te nie będą mieć zastosowania do umów leasingu zawartych do 31 grudnia 2018. Oznacza to, że umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 roku będzie można ujmować w kosztach bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Jeśli jednak umowa leasingowa zostanie zmieniona lub odnowiona, wówczas wystąpi konieczność  przejścia na nowe zasady.

Limit 150 tys. w przypadku vatowców - jak liczyć?

W przypadku nievatowców sprawa jest prosta. Bowiem dla nich limit leasingu zostanie przekroczony jeśli wartość auta będzie przekraczać kwotę 150 tys. zł brutto. Jeśli zaś chodzi o czynnych płatników podatku VAT sprawa jest bardziej skomplikowana. Bowiem w sytuacji, gdy pojazd ma być wykorzystywany w użytku mieszanym (w działalności i prywatnie) należy pamiętać o możliwości odliczenia 50% VAT. Wówczas na limit 150 tys. zł składa się cena netto pojazdu + nieodliczona połowa podatku VAT. Oznacza to, że limit ten nie będzie dotyczył pojazdów, których wartość wynosi maksymalnie 134529 zł netto. Skąd taka kwota? Otóż kwota 134529 zł netto + nieodliczona połowa VAT dają łącznie wartość 150 tys. zł.

Jakich wydatków dotyczy limit?

Limit w wysokości 150 tys. zł dotyczy czynszu inicjalnego i rat leasingowych. Natomiast w przypadku bieżących wydatków związanych z pojazdem, takich jak np. paliwo, serwis, zakup opon opłaty te objęte zostaną limitem w wysokości 75%. Bowiem od 2019 roku podatnicy, którzy użytkują pojazd w sposób mieszany (prywatnie i w zmiany 2019celach firmowych), będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75% wydatków eksploatacyjnych. Więcej w temacie zmian dotyczących leasingu samochodu w artykule: Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku