W ramach prowadzonej działalności gospodarczej może wystąpić konieczność krótkoterminowego wynajmu pojazdu przez podatnika. Jak w takiej sytuacji rozliczyć krótkoterminowy wynajem samochodu? Czy od tego typu wydatku przysługuje odliczenie podatku VAT? Sprawdź!

Krótkoterminowy wynajem samochodu a czynsz za najem

Przez wiele lat sposób księgowania faktur za wynajem auta wywoływał wiele kontrowersji. Do 2013 roku czynsz za wynajem samochodu osobowego, który wykorzystywany był do celów firmowych należało rozliczać w ramach limitu kilometrówki. Obecnie jednak Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że czynsz za wynajem samochodu może stanowić wydatek, który ujmowany jest bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu bez konieczności limitowania go kilometrówką. Bowiem nie jest to wydatek o charakterze eksploatacyjnym, a jedynie umożliwia użytkowanie pojazdu. Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2013 r., nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005, w której to czytamy: (...)Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu(…).

Rozliczanie pozostałych wydatków związanych z wynajętym pojazdem

Dokonując krótkoterminowego wynajmu pojazdu, podatnik co do zasady ponosi wydatki związane z jego eksploatacją. Do tego typu wydatków zalicza się m.in. wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostradę, opłaty za parking bądź też koszty ewentualnych napraw pojazdu. Jednak aby ująć w kosztach wydatki związane z eksploatacją pojazdu konieczne jest prowadzenie kilometrówki dla celów KPiR. Wówczas na tej podstawie podatnik dokonuje obliczenia kwot wydatków jakie może ująć w kosztach firmy. Więcej na temat rozliczenia krótkoterminowego wynajmu samochodu w artykule: Opłata za wynajem samochodu bez limitu kilometrówki