Coraz częściej w okresie świątecznym przedsiębiorcy wręczają swoim kontrahentom świąteczne prezenty. Jednak czy obdarowanie kontrahenta takim prezentem może nieść dla przedsiębiorcy negatywne skutki podatkowe? Sprawdź, czytając artykuł.

Świąteczne prezenty dla kontrahentów a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które nie znajdują się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ustawy). Jednocześnie to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania związku pomiędzy prowadzoną działalnością a poniesionym wydatkiem. Natomiast w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT znajdziemy informację, iż z podatku dochodowego zwolniona jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń związanych z promocją lub reklamą, pod warunkiem, że jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. W związku z powyższym przekazane kontrahentom, w celach reklamowych świąteczne prezenty, których wartość nie przekracza 200 zł, przedsiębiorca może ująć w kosztach firmy. Należy jednak mieć na względzie, że upominki, które skierowane są wyłącznie do określonej grupy kontrahentów i nie mają na celu promowania firmy nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Podsumowując, świąteczne prezenty zakupione w celu reklamy towarów bądź usług przedsiębiorcy  mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że ich wartość nie przekroczy 200 zł.

Świąteczne prezenty dla kontrahentów a podatek VAT

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przekazanie na cele działalności gospodarczej prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT, pod warunkiem, że:
  • wartość przekazanych przedmiotów jednej osobie, w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 100 zł, pod warunkiem, że podatnik prowadzi ewidencję, która pozwala na ustalenie tożsamości obdarowanych osób,
  • jednostkowa cena nabycia towaru bez podatku VAT nie przekracza 10 zł, a podatnik nie prowadzi ewidencji pozwalającej na identyfikację obdarowanych osób.
W sytuacji, gdy kontrahent prowadzący działalność gospodarczą otrzyma upominek o wyższej wartości jest on zobowiązany do wykazania z tego tytułu przychodu i opodatkowania całej wartości otrzymanego podarunku. W temacie właściwego zdefiniowania czy dany koszt można zaliczyć do kosztów podatkowych należy określić czy otrzymany prezent nosi znamiona reklamy czy też reprezentacji, o czym więcej w artykule: Koszty reprezentacji i reklamy a koszt uzyskania przychodu