W okresie okołoświątecznym coraz większą popularnością cieszą się wigilie firmowe. Są to spotkania organizowane przez pracodawców dla pracowników. Jednak czy wigilia firmowa może zostać zaliczona w koszty firmy? Sprawdź.

Wigilia firmowa a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z ustawą o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które mają związek z prowadzoną działalnością. Przy czym do kosztów podatkowych nie można zaliczyć wydatków, które ustawodawca wymienił w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Ponadto aby wigilia firmowa mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych z takiego spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie - takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB5/423-22/12-2/JC wydanej 11  kwietnia 2012 roku. Podsumowując, aby wigilia firmowa mogła zostać zaliczona do kosztów firmowych musi ona przyczynić się do zwiększenia wydajności pracowników w pracy, a w rezultacie do zwiększenia przychodów firmy.

Wigilia firmowa a odliczenie VAT

Odliczenie podatku VAT od wydatków przysługuje przedsiębiorcom w takiej części, w jakiej dany wydatek służył wykonywaniu działalności opodatkowanej. W związku z tym, przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z organizacją wigilii firmowej. Pod warunkiem, że w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT. Więcej w temacie odliczenia podatku VAT od usług cateringowych i gastronomicznych w artykule: Usługi cateringowe i gastronomiczne - odliczenie podatku VAT