Kiedy można spotkać się z fakturą VAT marża? Z tą formą rozliczenia podatku VAT możesz mieć do czynienia, kupując używany samochód w komisie lub telefon przez portal aukcyjny. Kto może wystawić taką fakturę? Jakie wiążą się z nią korzyści lub niedogodności? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest faktura VAT marża?

Faktura VAT marża to dosyć nietypowy dokument, jeśli chodzi o rozliczanie podatku VAT – na jej podstawie sprzedawca nie płaci podatku od łącznej kwoty sprzedaży, ale wyłącznie od naliczonej przez siebie marży. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku sprzedawca nie może odliczyć podatku VAT z faktur dotyczących nabycie odsprzedawanych towarów. Kogo dotyczy faktura VAT marża? Korzystać mogą z niej przede wszystkim podatnicy świadczący usługi turystyczne. Poza tym stosowana jest w przypadku dokonywania dostaw towarów użytkowych lub dzieł sztuki.

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT marża?

Sporządzając fakturę VAT marża, trzeba pamiętać o obowiązku zamieszczenia w niej określonych danych. Zawierać powinna przede wszystkim imiona i nazwiska lub nazwy zarówno sprzedawcy, jak też nabywcy. Niezbędne są również ich adresy oraz numery NIP. Prawidłowo przygotowany dokument powinien zawierać też datę dokonania sprzedaży oraz jego wystawienia, a także kolejny numer faktury. Ponadto potrzebna jest tutaj nazwa towaru lub usługi oraz ich ilość, ogólną kwotę należności oraz oznaczenie faktury określające rodzaj transakcji.

Faktura VAT marża – zalety i wady

Główna zaleta faktury VAT marża ucieszy sprzedającego – korzyścią jest tu bowiem niższa kwota podatku należnego i brak obowiązku odprowadzania jej do Urzędu Skarbowego. Zasada ta jest jednak wadą dla nabywcy – na fakturze takiej nie jest wskazana stawka oraz kwota podatku, więc osoba kupująca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. Ponadto na dokumencie takim nie widnieje oznaczenie „towary używane”, co może skutkować problemem z uznaniem gwarancji. Korzyść dla nabywającego stanowi jednak fakt, że cała kwota nabycia jest kosztem prowadzenia działalności. Polecamy:
kwestionariusz osobowy pracownika systemy czasu pracy kwestionariusz osobowy druk