Każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę na czym polega prawidłowa archiwizacja dokumentów księgowych – są one głównym dowodem podczas kontroli urzędu skarbowego. W jaki sposób należy przechowywać dokumenty księgowe? Jak długo trzeba je archiwizować?

Jakie dokumenty trzeba archiwizować?

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywania przede wszystkim księgi przychodów i rozchodów, rejestrów VAT oraz ewidencji sprzedaży. Ponadto należy archiwizować dokumenty dotyczące inwentaryzacji i wszelkie dowody księgowe, takie jak potwierdzenia zakupów lub sprzedaży. Zachowywać trzeba też deklaracje oraz kopie rocznego zeznania.

W jaki sposób archiwizować dokumenty?

Dokumenty można przechowywać nie tylko w formie papierowej, ale też elektronicznej. Drugi sposób często wykorzystywany jest w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – należy jednak wówczas pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu danych przed uszkodzeniem lub zmianą. Postanowiłeś zlecić prowadzenie KpiR można zlecić biuru rachunkowemu? Pamiętaj, że w ciągu 7 dni od zawarcie umowy zobowiązany jesteś zawiadomić o współpracy naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zobacz też:
skierowanie na badania lekarskie pracownika karta szkolenia wstępnego bhp lista obecności