Termin, w którym przysługuje zwrot VAT, wynosi 60 dni, jednak zazwyczaj procedura ta zostaje przedłużona  przez urzędy skarbowe. Powinno się również wiedzieć, że każda firma, która ubiega się o zwrot VAT, jest bacznie obserwowana i kontrolowana przez urzędników. Wynika to z faktu nie najlepszej sytuacji finansowej budżetu państwa, która przestrzega tego, aby wypłacane środki nie były nadużywane. W 2017 roku dodatkowo została wprowadzona ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz inne ustawy, które w znacznym stopniu utrudniają uzyskanie zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie 25 dni.

Terminy zwrotu VAT

Standardowy termin zwrotu VAT stanowi 60 dni od momentu złożenia deklaracji rozliczeniowej. Istnieje też możliwość skorzystania z przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni. Dowiedz się, jakie warunki powinny być spełnione, aby skorzystać z przyspieszonego terminu zwrotu VAT.