NA CZYM POLEGA ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę, czyli stosując odwrotne obciążenie, przedsiębiorca nie dolicza do ceny podatku VAT.

KIEDY STOSOWAĆ ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Podstawowym warunkiem zastosowania w/w mechanizmu jest sprawdzenie czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, takie dane można sprawdzić i pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Jeżeli okaże się, że kontrahent nie jest VAT-owcem, wówczas odwrotnego obciążenia nie można zastosować, i w takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek opodatkowania sprzedaży zgodnie z obowiązującą stawką VAT. Wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem określa załącznik nr 11 do ustawy o VAT (po 1 lipca zmieniła się treść tego załącznika.) Fakturę z odwrotnym ob­cią­że­niem może wystawić tylko VA­To­wiec. Na fakturze należy umieścić adnotację : “podatek VAT rozlicza nabywca — odwrotne obciążenie.”

LIMITY W ODWROTNYM OBCIĄŻENIU

Zgodnie ze zmianami przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia obowiązującymi od 1.07.2015 ustawodawca uznał, że w przypadku obrotu elektroniką należy ustalić limit obrotów, powyżej którego dostawa towarów podlega pod procedurę odwrotne obciążenie. Jest to 20.000zł w ramach jednolitej gospodarczo transakcji (JGO).

WYKAZANIE W DEKLARACJI VAT

Od strony sprzedawcy transakcje objęte odwrotnym obciążeniem wykazuje się  w deklaracji VAT-7 (15) jedynie w pozycji 31. Dodatkowo na sprzedawcy ciąży również obowiązek składania za pośrednictwem formularza VAT-27 informacji podsumowujących za miesiąc, w którym powyższe transakcje wystąpiły. Od strony nabywcy transakcje objęte mechanizmem odwrotne obciążenie wykazuje się w deklaracji VAT-7 (15) w pozycjach 34 i 35. Terminy składania informacji podsumowujących  (VAT-27) są identyczne jak terminy składania deklaracji VAT u danego podatnika. Polecamy:
Rozliczenie zaliczki Dokumenty magazynowe pit 11 elektronicznie
Oferty pracy