ODLICZENIE 50% VAT

Istnieją dwie możliwości częściowego odliczania podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów osobowych. Pierwsza to sytuacja, gdy przedsiębiorca używa prywatny pojazd osobowy do celów działalności gospodarczej i nie chce wprowadzać go do środków trwałych. W takim przypadku konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówki. Oprócz księgowania wydatków związanych z użytkowaniem takiego samochodu, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, wpisując trasy przejechane w danym dniu do celów firmowych z ilością kilometrów.Na koniec miesiąca zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym należy dokonać porównania kwot poniesionych wydatków z sumą wynikającą z przejechanych kilometrów pomnożoną przez współczynnik za jeden kilometr ustalany przez MF. Mniejszą kwotę należy wprowadzić w koszty firmy. Druga możliwość to wprowadzenie do kartoteki środków trwałych samochodu osobowego użytkowanego do celów tzw. mieszanych (w działalności i do celów prywatnych). W takim przypadku nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Księgując wydatki eksploatacyjne oraz paliwo związane z takim samochodem można odliczać 50% VAT od kwoty netto z faktury. Do rejestru zakupów VAT trafia zatem 50% kwoty VAT z faktury, natomiast do KPiR kwota netto wraz z połową nieodliczonego VAT-u.

ODLICZENIE 100% VAT

W tym przypadku także istnieją dwie możliwości pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia pojazdu samochodowego,wydatków eksploatacyjnych czy paliwa do ich napędu. Przedsiębiorcy, którzy zakupili na potrzeby prowadzonej działalności samochód osobowy i zamierzają wykorzystywać go tylko i wyłącznie w celach firmowych, mogą w pełni odliczyć VAT zarówno od jego nabycia, jak i kosztów eksploatacyjnych, w tym również od paliwa. Jednak, aby mogli skorzystać z takiej opcji, muszą zostać spełnione następujące warunki:
  • należy prowadzić szczegółową kilometrówkę (dla celów VAT),
  • należy spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu, z którym zaznajomiony zostanie każdy pracownik,
  • samochód osobowy musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26.
Druga możliwość to zakup samochodu, którego parametry techniczne dadzą przedsiębiorcy możliwość pełnego odliczenia podatku VAT zarówno od jego nabycia jak  i wydatków eksploatacyjnych w tym również paliwa,bez spełniania dodatkowych warunków. Do tego typu pojazdów zalicza się:
  • samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony,
  • pojazdy poniżej 3,5 tony zaliczające się do specjalnych ( np ładowarki, koparki, podnośniki czy żurawie samochodowe) oraz takie, które zdaniem  twórców ustawy wykluczają użytkowanie prywatne lub są skonstruowane tak, że to użycie prywatne jest bez większego znaczenia (np VAN / wielozadaniowy, pickup, ciągnik siodłowy).
Zobacz też:
Dofinansowanie z pfron Odpowiedzialność materialna Dofinansowanie pfron