Prowadzenie księgowości we własnym zakresie

  Przedsiębiorcy często  mają dylemat czy księgowość swojej firmy mają powierzyć biurom rachunkowym czy tez zatrudnić własną księgową. Wielu właścicieli firm decyduje się również na prowadzenie księgowości we własnym zakresie, korzystając  z ogólnie dostępnych programów księgowych, dostosowanych do samodzielnego wyliczania podatków, wysyłania deklaracji do urzędów i ZUS. Jednak trzeba się liczyć z konsekwencjami takiego wyboru, ponieważ  całe ryzyko podatkowe związane z prawidłowością dokonywanych rozliczeń z fiskusem spoczywa w takim przypadku na przedsiębiorcy.  

Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe lub własnego księgowego

  Najważniejszym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z usług biura rachunkowego  wydaje się  ten o charakterze finansowym , gdyż  zatrudnienie księgowego co do zasady jest droższe niż wynagrodzenie biura rachunkowego ( chodzi tutaj przede wszystkim o składki ZUS jakie pracodawca musi ponosić w związku z zatrudnieniem pracownika, koszty wynagrodzenia pracownika  itp). Ponadto przedsiębiorcy korzystający z usług biur nie muszą  ponosić kosztów zakupu programów księgowych i ich aktualizacji, zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprzętu biurowego czy kosztów szkoleń pracowniczych w związku z ciągłymi zmianami w przepisach podatkowych. Kolejnym istotnym argumentem przemawiającym za biurem rachunkowym jest fakt, że przejmują one  odpowiedzialność za stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone na skutek prowadzenia tej działalności. Reasumując, każdy przedsiębiorca powinien indywidualnie rozważyć w zależności o rodzaju prowadzonej działalności, czy zasobów finansowych czy woli zatrudnić  własna księgową czy też korzystać z usług wykwalifikowanych biur rachunkowych.

Jakie biuro wybrać ?

  Darmowy katalog SEO W dzisiejszych czasach jest wiele biur rachunkowych oferujących prowadzenie księgowości po niższych bądź wyższych cenach.  Należy jednak pamiętać, że w dużej mierze cena jest pochodną jakości oferowanej usługi. Dlatego też warto wybrać biuro, które istnieje na rynku już od wielu lat, które ma wyrobioną opinię i markę wśród korzystających z jego usług klientów czyli te,które jest podmiotem sprawdzonym. Zobacz też:
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Okres próbny Kwestionariusz osobowy pracownika