Strona internetowa firmy przestaje powoli być opcją, a zaczyna stawać się koniecznością. Bywa, że bez takiej wizytówki biznes traci na wiarygodności. Nie wszyscy przedsiębiorcy są jednak w stanie wykonać witrynę we własnym zakresie – często wówczas decydują się na usługi profesjonalistów. Jak zaksięgować wydatki na stronę internetową w takim przypadku? Przeczytaj nasz artykuł!

Firmowa strona internetowa – opcja czy konieczność?

Obecnie rzadko się zdarza, by firma zaniedbała kwestię wizerunku w internecie. Stąd też większość przedsiębiorców decyduje się na założenie strony internetowej. Dla niektórych, ze względu na specyfikę biznesu jest to wręcz konieczność. Oczywiście, wiele zależy od branży i skali, w której prowadzona jest działalność. Niemniej jednak – zgodnie z zasadą „czego nie ma w internecie, to nie istnieje” – wizytówka w sieci staje się dla wielu coraz częściej naturalnym krokiem w procesie tworzenia nowego biznesu. Część przedsiębiorców decyduje się na zlecenie wykonania takiej strony specjalistom IT.

Wydatki na utworzenie strony internetowej a koszty uzyskania przychodu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 1 wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są te koszty, które spełniają następujące warunki:

  • zostały poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania źródła dochodu,
  • nie znajdują się w wyjątkach wymienionych w art. 23 tej samej ustawy,
  • zostały udokumentowane w prawidłowy sposób.

Ustawa nie precyzuje więc dokładnie, które wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jednak wyklucza te, których nie można w ten sposób rozliczyć. Każdy przypadek należy więc traktować indywidualnie i oceniać, czy spełnia on określone przepisami warunki. W omawianym przypadku, by określić to, jak zaksięgować wydatki na stronę internetową, należy wziąć pod uwagę, czy koszty te dotyczą tylko usługi informatycznej, czy też praw autorskich.

Jak zaksięgować wydatki na stronę internetową ze względu na zakres umowy sprzedaży?

W pierwszym przypadku tj. kiedy przedmiotem zakupu jest sama usługa specjalisty IT w zakresie stworzenia projektu strony internetowej, to taki wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Niemniej jednak na rynku funkcjonują również firmy oferujące bardziej kompleksowe rozwiązania. Przedsiębiorca może zlecić np. utworzenie całej strony internetowej, na podstawie umowy, w ramach której zostaną na niego również przeniesione prawa autorskie. W tym wypadku należy sięgnąć do art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o tym, że autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, które mają przewidywany okres używania dłuższy niż jeden rok, a są wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą podatnika lub zostały przekazane na podstawie umowy licencyjnej, dzierżawy, umowy najmu lub innej umowy, o której mówi art. 23a pkt 1, a zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają amortyzacji z zastrzeżeniem art. 22c.

W związku z powyższym koszt związany z zakupem praw autorskich do strony internetowej może stanowić koszt uzyskania przychodu tylko poprzez odpisy amortyzacyjne jeśli wartość licencji jest powyżej 10 tys. złotych (netto w przypadku podatników VAT czynnych, brutto w przypadku podatników VAT zwolnionych).