Ile dni na dostarczenie zwolnienia? Sprawdź!

Czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika nakłada na niego obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego za czas choroby. Jest on w tym czasie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Dowodem potwierdzającym niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim, przygotowanym w tym celu druku. Przeczytaj ile czasu […]

Continue reading →