Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu w określonych przypadkach jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Jeśli sprzedaż gruntu następuje z prywatnego majątku, to zazwyczaj transakcja ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. W związku z tym nie ma konieczności opodatkowania jej VAT-em. Natomiast sprawa wygląda inaczej, gdy właściciel gruntu podzieli go na mniejsze działki i podejmie się inwestycji związanych […]

Continue reading →

Co może dać Ci Program Aktywizacja?

Chcesz zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy? Program Aktywizacja Ci to umożliwi. Wystarczy, że w ciągu ostatnich 60 dni założyłeś lub planujesz założyć własny biznes, wejdziesz na stronę www.ProgramAktywizacja.pl i przyłączysz się do Programu, aby przez rok korzystać z księgowości internetowej całkowicie za darmo. Program Aktywizacja – jak wziąć udział? […]

Continue reading →

DEKLARACJA VAT-UE

REJESTRACJA NIP-UE Przedsiębiorcy, którzy zamierzają  dokonywać transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej, zobowiązani są do rejestracji w  VAT-UE na druku VAT-R (część C.3). KTO SKŁADA VAT-UE? Deklaracja VAT-UE to inaczej „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. Taką deklarację zobowiązane są  składać podmioty gospodarcze, które dokonują: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), […]

Continue reading →

MOSS – MINI ONE STOP SHOP

MOSS CO TO TAKIEGO? Jest to szczególna procedura rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia określonych usług na rzecz  osób prywatnych, zamieszkałych w państwie członkowskim.  Zgodnie z przepisami usługodawca nalicza podatek według stawek VAT obowiązujących w kraju usługobiorcy, ale odprowadza go już w polskim urzędzie skarbowym. DLA KOGO? Procedurą VAT MOSS są objęci przedsiębiorcy, którzy świadczą […]

Continue reading →

ZALICZKA NA EXPORT

KIEDY ZASTOSOWAĆ ZEROWĄ STAWKĘ VAT ? Od 1 stycznia 2014r. zmieniły się zasady opodatkowania zaliczki w eksporcie. Ustawodawca wprowadził w art. 41 „nowe zapisy”, tj. ust. 9a i 9b. Powyższe przepisy określają warunki do zastosowania stawki 0 % podatku VAT dla zaliczki w eksporcie towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli […]

Continue reading →

ODLICZENIE VAT OD WYDATKÓW NA SAMOCHÓD

ODLICZENIE 50% VAT Istnieją dwie możliwości częściowego odliczania podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów osobowych. Pierwsza to sytuacja, gdy przedsiębiorca używa prywatny pojazd osobowy do celów działalności gospodarczej i nie chce wprowadzać go do środków trwałych. W takim przypadku konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówki. Oprócz księgowania wydatków związanych […]

Continue reading →

ZAKUP KASY FISKALNEJ

LIMITY DOTYCZĄCE ZAKUPU KASY FISKALNEJ Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów w sytuacji, gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła […]

Continue reading →

ODWROTNE OBCIĄŻENIE

NA CZYM POLEGA ODWROTNE OBCIĄŻENIE Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę, czyli stosując odwrotne obciążenie, przedsiębiorca nie dolicza do ceny podatku VAT. KIEDY STOSOWAĆ ODWROTNE OBCIĄŻENIE Podstawowym warunkiem zastosowania w/w mechanizmu jest sprawdzenie czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, takie dane można sprawdzić i pobrać ze strony Ministerstwa […]

Continue reading →

KOLORYSTYKA BIURA

JAKI WPŁYW NA CZŁOWIEKA MAJĄ KOLORY ŚCIAN? Od wieków wiadomo, że kolory mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy i zachowujemy. Co więcej – konkretne barwy mogą również decydować o naszym życiu towarzyskim, stanie zdrowia, a nawet… karierze zawodowej. Dobór kolorystyki ścian to, wydawałoby się, sprawa indywidualna. Okazuję się jednak, że każda branża ma […]

Continue reading →

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI FIRMOWEJ

Bezpieczeństwo dokumentów to pojęcie dość szerokie. Może ono dotyczyć konieczności zabezpieczenia dokumentów przed ich fizyczną utratą, a także konieczności zabezpieczenia ich przez ewentualna kradzieżą. Dlatego też wiele przedsiębiorstw stosuje politykę bezpieczeństwa czyli założenia przyjęte w firmie dotyczące zabezpieczenia informacji.Dokumenty przechowywane w firmach występują zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Zagrożenia dotyczące tych dwóch form […]

Continue reading →