Zwrot VAT a kontrola

Split payment - na czym polega?

Termin, w którym przysługuje zwrot VAT, wynosi 60 dni, jednak zazwyczaj procedura ta zostaje przedłużona  przez urzędy skarbowe. Powinno się również wiedzieć, że każda firma, która ubiega się o zwrot VAT, jest bacznie obserwowana i kontrolowana przez urzędników. Wynika to z faktu nie najlepszej sytuacji finansowej budżetu państwa, która przestrzega tego, aby wypłacane środki nie […]

Continue reading →

Pro forma – kto i kiedy wystawia?

Pro forma – czym jest? Faktura pro forma nie jest fakturą dokumentującą sprzedaż, a jedynie dokumentem będącym zapowiedzią faktury VAT. W związku z czym nie podlega księgowaniu. W naszym systemie faktury pro forma wystawia się dla zamówień, na ich podstawie można wystawić dowolną liczbę faktur zaliczkowych oraz jedną fakturę końcową lub jedną fakturę VAT. Zobacz […]

Continue reading →

Kwestionariusz osobowy – druk

Pracodawca zatrudniając pracownika, ma prawo wymagać od tej osoby podania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy. Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika. Jest dokumentem związanym z umową o pracę, który zawiera podstawowe dane osobowe. Należy go przechowywać w części B akt osobowych. Sprawdź, jakie pytania mogą zawierać kwestionariusze osobowe dla pracownika!

Continue reading →