Kwestionariusz osobowy – druk

Pracodawca zatrudniając pracownika, ma prawo wymagać od tej osoby podania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy. Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika. Jest dokumentem związanym z umową o pracę, który zawiera podstawowe dane osobowe. Należy go przechowywać w części B akt osobowych. Sprawdź, jakie pytania mogą zawierać kwestionariusze osobowe dla pracownika! Kwestionariusz osobowy – jakich […]

Continue reading →

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy – Prostowanie tryb postępowania W przypadku, gdy świadectwo pracy okaże się niekompletne lub informacje zawarte w nim będą błędne, pracownik zgodnie z art. 97 § 21 ma prawo w ciągu 7 dni od jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.

Continue reading →

Ile dni na dostarczenie zwolnienia? Sprawdź!

Czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika nakłada na niego obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego za czas choroby. Jest on w tym czasie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Dowodem potwierdzającym niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim, przygotowanym w tym celu druku. Przeczytaj ile czasu […]

Continue reading →

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu w określonych przypadkach jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Jeśli sprzedaż gruntu następuje z prywatnego majątku, to zazwyczaj transakcja ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. W związku z tym nie ma konieczności opodatkowania jej VAT-em. Natomiast sprawa wygląda inaczej, gdy właściciel gruntu podzieli go na mniejsze działki i podejmie się inwestycji związanych […]

Continue reading →

Co może dać Ci Program Aktywizacja?

Chcesz zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy? Program Aktywizacja Ci to umożliwi. Wystarczy, że w ciągu ostatnich 60 dni założyłeś lub planujesz założyć własny biznes, wejdziesz na stronę www.ProgramAktywizacja.pl i przyłączysz się do Programu, aby przez rok korzystać z księgowości internetowej całkowicie za darmo. Program Aktywizacja – jak wziąć udział? […]

Continue reading →